Siguri

Siguri
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi Isofix

Ana e pasme dhe vendet e para të pasagjerëve janë të pajisura me sistem ISOFIX për të siguruar një vend fëmijës në mënyrë të sigurtë.