Pajisjet

Pajisjet
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kofra

Clio e re GT 120 EDC ofron një vëllim të kofrës prej 300 dm3 (VDA), në nivelin më të mirë të kategorisë së saj.