Rehati

Rehati
Back
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimatizatori automatik

Kontrolli automatik I ajrit të kondicionuar ofron rehati më të madhe termike duke lejuar pasagjerët të zgjedhin temperaturën e dëshiruar.