Technologies

Udhëtimi me teknologji
Kthehu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknologjia MULTI-SENSE

Disponimi juaj mund të ndërrojë, njëashtu Renault Scenic-u i juaj! Falë teknologjisë MULTI-SENSE ju mund të zgjidhni nga 5 modalitetet e ndryshme (Comfort, Neutral, Sport, Perso dhe Eco). Përjeto experiencë të ndryshme në cdo udhëtim.