Multimédia

Opsion për sistemin Multimedia më të mirë
Kthehu
 
 
 
 
 
 

R-LINK 2 tabletë prekje

R-Link 2 ju ofron dizajnin dhe kualitetin e një tableti të vërtetë me prekje. Me formatin vertikal 8.7”(22cm), ekrani me prekje i R-LINK 2 ju jep lehtësi të pakrahasueshme. Ashtu si një tabletë apo telefon i mençur, ai posedon mini aplkacione që ua lehtësojnë qasjen në faqet dhe tiparet tuaja të parapelqyera.